سیاست کمک مالی Financial Aid Policy, Farsi (Iran)

Questions? Contact Us
Phone Number
Call 866.320.9659

عنوان:

سیاست کمک مالی                      

تاریخ: 

1 مارس 2023                              

جایگزین نسخه این تاریخ می‌شود:  

23 ژوئن 2022

دسته:  

SYS.MIS.FAP          

صفحه 1 از 12 

تأییدشده از سوی:

هیئت مدیره UVACH Inc.‎

سیاست

سیاست UVA Community Health‏ (UVACH)‎، که شامل UVA Health Culpeper Medical Center‏ (CPMC)‎،‏ UVA Health Haymarket Medical Center‏ (HAMC)‎،‏ UVA Health Prince William Medical Center‏ (PWMC)‎،‏ UVACH Medical Group و UVA Health Cancer Center Gainesville است، اطمینان از دسترسی همگانی به خدمات موردنیاز مراقبت‌های سلامت است. رفتار UVACH با تمام بیماران، اعم از بیمه‌شده یا فاقد بیمه، در طول مراحل پذیرش، ارائه خدمات، ترخیص، صورت‌حساب و فرایندهای وصول مطالبات، توأم با عزت، احترام و دلسوزی است. پیش‌نویس این سیاست با هدف برآورده کردن الزامات بخش ‎501(r)‎ «آیین‌نامه درآمد داخلی» سال 1986، طبق اصلاحیه، راجع‌به سیاست‌های مراقبت‌های پزشکی اورژانسی و کمک مالی، محدودیت‌های هزینه‌ها برای اشخاص واجد شرایط کمک مالی و اقدامات معقول برای صدور صورت‌حساب و وصول مطالبات، تهیه شده است و باید مطابق با آن تفسیر شود.

محدوده

این سیاست را تمام مراکز مراقبت‌های حاد UVACH باید به‌کار گیرند و رویه‌های انتخابی در آن پوشش داده نمی‌شود.

تعاریف

مبالغ معمول صورت‌حساب (AGB) – «مبالغ معمول صورت‌حساب» به‌معنای مبالغی است که معمولاً از بیماران بابت خدمات اورژانسی و پزشکی ضروری که تحت پوشش بیمه هستند دریافت می‌شود. هزینه‌های بیماران واجد شرایط دریافت کمک مالی برای چنین خدماتی نباید بیشتر از «مبالغ معمول صورت‌حساب» (AGB) شود. این هزینه‌ها بر اساس میانگین مبالغ مجاز از Medicare و پرداخت‌کنندگان تجاری برای مراقبت‌های اورژانسی و سایر مراقبت‌های پزشکی ضروری هستند. این مبالغ مجاز هم شامل مبلغی است که بیمه‌گر پرداخت می‌کند و هم مبلغی که، در صورت وجود، خود شخص مسئول پرداخت آن است. «مبالغ معمول صورت‌حساب» CPMC،‏ PWMC و HAMC با استفاده از روش «مراجعه به گذشته» مطابق ‎26 CFR §1.501(r)‎ محاسبه می‌شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع‌به تخفیف «مبالغ معمول صورت‌حساب»، پیوست الف را ببینید.

دارایی‌ها – ارزش کل مال و اموال شما، شامل حساب بانکی و حساب بازنشستگی، خانه، خودرو و غیره. به‌علاوه، دارایی‌های شمارش‌پذیر شامل ارزش نقدی زمین (شامل زمین کشاورزی)، ارزش خالص وسایل نقلیه تفریحی، قایق‌ها، خانه دوم و غیره است. دارایی‌هایی با ارزش کمتر از $50,000 در فرمول بررسی کمک مالی لحاظ خواهند شد.

مطالبات مشکوک‌الوصول – به مطالباتی گفته می‌شود که تحت عنوان وصول‌ناپذیر از «مطالبات حساب‌ها» حذف شده‌اند، اما همچنان به‌عنوان بدهی مانده معوق محسوب می‌شوند.

زیبایی – جراحی‌ای که هدف اصلی آن بهبود شکل ظاهری است.

بیمارستان با سهم نامتناسب (DSH) – بیمارستانی که به تعداد بالایی از بیماران کم‌درآمد خدمت‌رسانی می‌کند و برای پوشش هزینه‌های ارائه مراقبت‌ها به بیماران فاقد بیمه، پرداخت‌ها را از Centers for Medicaid and Medicare Services دریافت می‌کند.

خدمات واجد شرایط – خدمات ارائه‌شده توسط مراکز UVACH که تحت این سیاست کمک مالی واجد شرایط هستند باید شامل این موارد باشند:

 1. خدمات پزشکی اورژانسی ارائه‌شده در محیط اتاق اورژانس.
 2. خدمات پزشکی غیرانتخابی ارائه‌شده در واکنش به شرایط دارای تهدید جانی در محیط بیمارستانی غیراورژانسی
 3. خدمات ضروری پزشکی.

وضعیت پزشکی اورژانسی – به معنای وضعیتی است که خود را با علائم حاد با شدت کافی (از جمله درد شدید) نشان می‌دهد، به‌طوری که فردی عادی با دانش متوسط از سلامت و پزشکی می‌تواند به‌طور منطقی انتظار داشته باشد که اگر رسیدگی فوری پزشکی انجام نشود، منجر به موارد زیر خواهد شد:

 1. خطر جدی برای سلامت شخص یا در مورد زنان باردار، خطر جدی برای سلامت زن یا کودک در رحم مادر؛ یا
 2. اختلال جدی در عملکردهای بدن؛ یا
 3. اختلال جدی در عملکرد هر عضو یا قسمتی از بدن.

اقدامات فوق‌العاده برای وصول (ECA) – به اقدامات صورت‌گرفته از سوی مرکز بیمارستانی علیه یک شخص در ارتباط با دریافت هزینه صورت‌حساب خدمات تحت پوشش ذیل برنامه کمک مالی آن مرکز گفته می‌شود

درآمد خانواده – مبلغ خالص نقدی یا معادل نقدی آن که شخص کسب می‌کند یا در اختیار او قرار داده می‌شود. مزایای غیرنقدی و کمک‌های عمومی مثل یارانه غذا و مسکن و کمک‌هزینه آموزشی، از مواردی هستند که به‌عنوان درآمد محسوب نمی‌شوند.

دستورالعمل‌های فدرال برای سطح فقر – دولت ایالات متحده از «سطح فقر فدرال» برای تعریف سطح فقر بیمار و خانواده او برای مقاصد این «سیاست» استفاده می‌کند. این معیار بر اساس درآمد نقدی سالیانه خانواده است، نه کل ثروت، مصرف سالانه یا ارزیابی خود خانواده از رفاهش. دستورالعمل‌های سطح فقر، که در زمان گرفته شدن چنین تصمیمی در حال اجرا هستند، به‌صورت سالانه از سوی U.S. Department of Health and Human Services به روزرسانی و در «دفتر ثبت فدرال» ثبت می‌شوند.

نرخ ثابت – تعرفه از پیش تعیین‌شده‌ای برای برخی خدمات که بیماران انتخاب می‌کنند که از آن برخوردار شوند و هزینه آن را خودشان در زمان انجام شدن خدمات پرداخت کند.

ضامن – بیمار، مراقب یا نهادی که مسئول پرداخت صورت‌حساب مراقبت‌های سلامت است.

سرپرست خانوار – شخصی که نامش در اظهارنامه مالیاتی تحت عنوان «سرپرست خانوار» ذکر شده است.

بی‌خانمان – به فردی گفته می‌شود که فاقد مسکن دائمی است و ممکن است در خیابان زندگی کند یا در پناهگاه، سازمان خیریه مذهبی، خودرو یا ساختمان‌های متروکه اقامت داشته باشد یا فردی که در موقعیت ناپایدار یا غیردائمی دیگری قرار داشته باشد. اگر شخصی با چند نفر از دوستان و/یا اعضای خانواده گسترده‌اش به‌مدت بیش از 90 روز «اقامت مشترک موقت» داشته باشد، ممکن است وضعیت او بی‌خانمان محسوب شود.

اعضای خانواده خانوار («افراد تحت تکفل») – افراد «ساکن» در خانوار که در اظهارنامه مالیاتی سرپرست خانوار ذکر می‌شوند.

تأمین‌کننده خدمات ارزیابی صلاحیت پزشکی/نمایندگی کمک پزشکی – به تأمین‌کننده خدمات نمایندگی گفته می‌شود که به‌منظور غربالگری بیماران برای برنامه‌های دولتی و «کمک مالی UVACH» با UVACH قرارداد دارد.

خدمات ضروری پزشکی – خدمات مراقبت‌های سلامت که مطابق با استانداردهای پذیرفته‌شده پزشکی‌اند و برای جلوگیری، تشخیص یا درمان بیماری، جراحت، شرایط پزشکی، بیماری یا علائم آن لازم هستند. در هر یک از این شرایط، اگر وضعیت موجب ایجاد علائم ناتوان‌کننده یا عوارض جانبی شود، آنگاه آن شرایط از نظر پزشکی نیز ضروری برای درمان محسوب می‌شود.

خدمات فاقد شرایط – خدمات مراقبت‌های سلامت زیر واجد شرایط دریافت کمک مالی تحت این سیاست محسوب نمی‌شوند:

 1. خدماتی که بر اثر وقوع تصادف ارائه می‌شوند. این هزینه‌ها مشمول تمام اسناد قانونی لازم برای اطمینان از پرداخت بدهی شخص ثالث هستند، حتی اگر این اسناد پس از تأیید واجد شرایط بودن اولیه برای «برنامه کمک مالی بیمار» ثبت شوند. اگر پوشش بیمه شخص ثالث وجود داشته باشد، UVACH بدهی مانده را از پرداخت‌کننده شخص ثالث وصول خواهد کرد. در صورتی که پس از کسر پرداختی بیمه همچنان بدهی باقی مانده باشد، بیمار می‌تواند درخواست کمک مالی کند. بیماران بیمه‌شده‌ای که درآمد و منابع آنها در حد آستانه (به‌اندازه %400 یا پایین‌تر «دستورالعمل‌های فقر» و دارایی‌ها به اندازه 50,000$ یا کمتر از آن) باشد، می‌توانند برای دریافت کمک ملی درخواست کنند، مشروط به اینکه این درخواست مغایرتی با قرارداد بین شرکت بیمه و UVACH نداشته باشد.
 2. رویه‌های انتخابی که ضرورت پزشکی ندارند؛ مانند عمل‌های زیبایی و رویه‌های با نرخ ثابت و بیماران دارای بیمه که به انتخاب خود از بیمه‌شان استفاده نمی‌کنند، تجهیزات پزشکی بادوام، مراقبت‌های خانگی و داروهای نسخه‌ای.

الزامات نظارتی

با اجرای این سیاست، UVACH باید تابع تمامی قوانین و مقررات فدرال، ایالتی و محلی دیگری باشد که ممکن است در مورد فعالیت‌های انجام‌شده پیرو این سیاست اعمال شوند.

 

رویه

دلیل وجود این رویه آن است که UVACH آن‌دسته از افراد و اعضای خانواده‌شان را که ممکن است واجد شرایط برنامه‌های بیمه سلامت فدرال، ایالتی یا محلی یا «برنامه کمک مالی به بیماران UVA Community Health»‏ ("FAP") باشند با غربالگری شناسایی کند. اعمال این خط مشی برای هر فرد بیمار منوط به تکمیل اطلاعات کافی در درخواست کمک مالی به‌همراه تمام مستندات لازم است. هر بیماری که از تکمیل اطلاعات کافی در فرم درخواست کمک مالی - از جمله ارائه مستندات تأییدکننده - خودداری کند، واجد شرایط دریافت کمک مالی ذیل این سیاست نخواهد بود (مشروط به اینکه بیمار اطلاعیه‌های الزامی به‌موجب مقررات بخش ‎501(r)‎ را دریافت کرده باشد). UVACH نمی‌تواند بر اساس ناتوانی متقاضی در ارائه اطلاعات یا مستندات، او را ذیل «برنامه کمک مالی»‌ خود از کمک مالی محروم سازد، مگر اینکه آن اطلاعات یا مستندات در «برنامه کمک مالی» یا فرم درخواست «برنامه کمک مالی» توضیح داده شده باشد. برای کسب اطلاعات راجع‌به نحوه دریافت فرم درخواست کمک مالی توسط بیمار، پیوست ب را ببینید.

UVACH مراقبت‌های مربوط به وضعیت پزشکی اورژانسی و/یا زایمان را بدون تبعیض و فارغ از اینکه شخص واجد شرایط «برنامه کمک مالی» است یا خیر ارائه می‌کند. UVACH در هیچ اقدامی که ممکن باشد موجب بازداشتن اشخاص از درخواست مراقبت‌های پزشکی اورژانسی شود دخیل نخواهد بود و یک سیاست EMTALA دارد که به‌موجب آن، هرگونه تأخیر در معاینه یا درمان به‌منظور پرس‌وجو در مورد بیمه یا وضعیت پرداخت هزینه‌ها ممنوع است. در سیاست EMTALA مربوط به UVACH رویه‌هایی نیز برای پذیرش موارد مناسب از انتقال بیماران دارای شرایط پزشکی اورژانسی از سایر مراکز مقرر شده است.

UVACH انتظار دارد که همه بیماران قبل از غربالگری برای برنامه کمک مالی UVACH برای برنامه‌های بیمه فدرال، ایالتی یا محلی غربالگری شوند. از آنجایی که «برنامه کمک مالی» جایگزینی برای مسئولیت شخصی نیست، از افرادی که خواستار کمک مالی از طریق برنامه هستند، انتظار می‌رود که در رویه‌های UVACH برای تعیین واجد شرایط بودن همکاری داشته باشند و در حد استطاعت فردی خود در هزینه خدمات مشارکت کنند. انتظار می‌رود بیماران اطلاعات مناسب و به‌موقع را برای دریافت کمک مالی به UVACH ارائه دهند. افرادی که توانایی مالی برای خرید بیمه سلامت دارند باید تشویق شوند تا این کار را به‌عنوان وسیله‌ای برای اطمینان از دسترسی به خدمات مراقبت‌های سلامت گسترده‌تر و برای سلامت کلی شخصی خود انجام دهند. اگر بیماری انتخاب کند که برای رویه درمانی خاصی یا در تاریخ خدمات خاصی صورت‌حساب خدمات او برای بیمه‌گر او ارسال نشود، آن ویزیت واجد شرایط «برنامه کمک مالی» نخواهد بود.

در شرایط خاص، قوانین ایالتی قابل اجرا ممکن است تعهدات اضافی یا متفاوتی را بر مراکز بیمارستانی در این ایالت‌ها تحمیل کند. هدف این سیاست برآوردن الزامات قانون فدرال و ایالتی در این ایالت‌ها است. بنابراین مطابق آنچه در زیر عنوان شده است، برخی مقررات فقط در ایالت‌های خاصی قابل اجرا هستند.

1. معیارهای واجد شرایط بودن

UVACH خدمات سلامت اولیه را برای هر شخصی که خواستار مراقبت است ارائه می‌کند و بر اساس ناتوانی در پرداخت، اینکه پرداخت برای آن خدمات از طریق Medicare،‏ Medicaid یا CHIP انجام شود، یا بر اساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، ملیت، ناتوانی، مذهب، سن، گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، افراد را از خدمات مستثنی نمی‌کند، از مزایا محروم نمی‌سازد یا به نحو دیگری علیه آنان تبعیض
قائل نمی‌شود.

2. هزینه‌هایی که به عهده بیماران است

برای بیماران فاقد بیمه و بیمه‌شده‌ای که درآمد ناخالص سالیانه خانواده آنها طبق تعدیل سالیانه 200% یا پایین‌تر از «دستورالعمل‌های فدرال خط فقر» (FPG) باشد و ارزش دارایی‌هایشان طبق آنچه در این سیاست تعیین و تعریف شده است $50,000 یا پایین‌تر باشد، «برنامه کمک مالی» 100% کمک مالی برای «خدمات واجد شرایط» فراهم می‌کند. UVACH همچنین برای بیمارانی که درآمد ناخالص خانواده آنها بین 201% و 400% از سطح فقر فدرال باشد و ارزش دارایی‌هایشان $50,000 یا پایین‌تر باشد، نرخ‌های با تخفیف ارائه می‌کند. (پیوست پ).

 

3. مبالغ معمول صورت‌حساب (AGB)

برای مراقبت‌های اورژانسی یا سایر مراقبت‌های ضروری پزشکی، از شخص واجد شرایط «برنامه کمک مالی» هزینه‌ای بیش از «مبالغ معمول صورت‌حساب» دریافت نخواهد شد. «مبالغ معمول صورت‌حساب» UVACH به‌صورت سالیانه مطابق شرایط بازار تنظیم می‌شود و بر اساس روش «مراجعه به گذشته» است که نرخ‌های تجاری و Medicare، از جمله پرداخت‌های مشترک و کاستنی‌ها در آن به‌کار گرفته می‌شود (پیوست ت). UVACH همچنین به بیماران فاقد بیمه‌ای که واجد شرایط دریافت کمک مالی نیستند تخفیف خودپرداختی را ارائه می‌دهد.

 

4. دوره واجد شرایط بودن

بیماران می‌توانند حداکثر تا 240 روز پس از تاریخ اولین اعلامیه صورت‌حساب برای کمک مالی درخواست دهند. اگر شرایط بیمار برای کمک مالی تأیید شود، اعتبار پوشش بیمه او به‌مدت 5 سال قبل و 365 روز پس از تاریخ امضای درخواست خواهد بود. بیمارانی که شرایط آنها برای دریافت کمک مالی تأیید می‌شود و برای دریافت خدمات در بازه زمانی تأیید 240 روزه خود باز می‌گردند، در هر ویزیت از نظر برنامه‌های بیمه سلامت فدرال، ایالتی یا محلی غربالگری می‌شوند. برنامه کمک مالی UVACH بیمه محسوب نمی‌شود.

 

5. ارائه‌دهندگان مشارکت‌کننده

برخی از خدمات مراقبت‌های پزشکی ضروری و اورژانسی را ارائه‌دهندگانی غیر از UVACH ارائه می‌دهند که تحت استخدام UVACH نیستند و ممکن است جداگانه برای خدمات پزشکی صورت‌حساب
صادر کنند و این سیاست کمک مالی را نپذیرفته باشند. برای اطلاع از جزئیات مربوط به فهرست کامل ارائه‌دهندگانی که مراقبت‌های اورژانسی یا سایر مراقبت‌های ضروری پزشکی را ارائه می‌دهند و برنامه کمک مالی UVACH را نپذیرفته‌اند، به پیوست ث مراجعه کنید.

دستورالعمل‌های رویه‌ای

برای اطلاع از دستورالعمل‌های رویه‌ای، پیوست ج را ببینید.

این سیاست به تأیید هیئت مدیره UVACH رسیده است.

برای اطلاع از «صدور صورت‌حساب و وصول‌ها»، لطفاً سیاست «صدور صورت‌حساب و وصول‌ها»ی ما را ببینید.

 

پیوست الف

تخفیف «مبالغ معمول صورت‌حساب» UVA Health Culpeper Medical Center‏ (CPMC)

اطلاعات بیشتر راجع‌به تخفیف «مبالغ معمول صورت‌حساب» از طریق تماس با خدمات مشتریان به شماره ‎
540-829-4320 یا ‎540-829-4330 (محلی) در دسترس است

تخفیف «مبالغ معمول صورت‌حساب» UVA Health Haymarket Medical Center

اطلاعات بیشتر راجع‌به تخفیف «مبالغ معمول صورت‌حساب» از طریق تماس با UVA Haymarket Medical Center (HAMC) در دسترس است: 571-284-1517

UVA Health Prince William Medical Center‏ (PWMC): تخفیف «مبالغ معمول صورت‌حساب»

اطلاعات بیشتر راجع به تخفیف «مبالغ معمول صورت‌حساب» از طریق تماس با UVA Prince William Medical Center‏ (PWMC) در دسترس است: 703-369-8020

 

پیوست ب

دریافت اطلاعات کمک مالی

بیماران می‌توانند فرم درخواست کمک مالی را از https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-eligibility، مسئول ثبت یا مشاور مالی واقع در یکی از مراکز بیمارستانی ما،
یا از طریق با تماس با خدمات مشتریان به شماره‌های زیر دریافت کنند:

UVA Health Culpeper Medical Center‏ (CPMC)‏: ‎540-829-4320 یا ‎540-829-4330 (محلی)

571-284-1517 :(HAMC) UVA Health Haymarket Medical Center

703-369-8020 :(PWMC) UVA Health Prince William Medical Center

 

پیوست پ

درصدهای تعدیل UVA HEALTH CULPEPER MEDICAL CENTER‏ (CPMC)

 

دارایی‌ها

<=200% سطح فقر فدرال

201%-300% سطح فقر فدرال

301%-400% سطح فقر فدرال

تخفیف

<=$50,000

100%

85%

75%

 

درصدهای تعدیل UVA HEALTH HAYMARKET MEDICAL CENTER‏ (HAMC)

 

دارایی‌ها

<=200% سطح فقر فدرال

201%-300% سطح فقر فدرال

301%-400% سطح فقر فدرال

تخفیف

<=$50,000

100%

85%

75

 

درصدهای تعدیل UVA HEALTH PRINCE WILLIAM MEDICAL CENTER‏ (PWMC)

 

دارایی‌ها

<=200% سطح فقر فدرال

201%-300% سطح فقر فدرال

301%-400% سطح فقر فدرال

تخفیف

<=$50,000

100%

85%

75%

 

درصدهای تعدیل UVACH MEDICAL GROUP

 

دارایی‌ها

<=200% سطح فقر فدرال

201%-300% سطح فقر فدرال

301%-400% سطح فقر فدرال

تخفیف

<=$50,000

100%

85%

75%

 

پیوست ت

مبالغ معمول صورت‌حساب

 

مبالغ معمول صورت‌حساب (AGB)

UVA HEALTH CULPEPER MEDICAL CENTER (CPMC)

 

31.6%

UVA HEALTH HAYMARKET MEDICAL CENTER (HAMC)

27.0%

UVA HEALTH PRINCE WILLIAM MEDICAL CENTER (PWMC)

32.9%

 

پیوست ث

ارائه‌دهندگان مشارکت‌کننده

برای مشاهده فهرست کامل پزشکانی که مراقبت‌های اورژانسی یا سایر مراقبت‌های پزشکی ضروری را ارائه می‌دهند و برنامه کمک مالی UVACH را نپذیرفته‌اند، لطفاً به این نشانی مراجعه کنید:

https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-information

 

پیوست ج

دستورالعمل‌های رویه‌ای

این دستورالعمل‌ها برای کمک به کارکنان در تحقق اهداف این سیاست ارائه شده است. از کارکنان انتظار می‌رود ضمن پیروی از این دستورالعمل‌های رویه‌ای، در حیطه فعالیت و/یا مسئولیت‌های شغلی خود قضاوت کنند.

فرایند واجد شرایط بودن

برای تعیین واجد شرایط بودن جهت دریافت کمک مالی، از فرایندهای زیر استفاده خواهد شد:

 1. بیمار یا شخص دیگری که بیمار او را به‌عنوان نماینده تعیین کرده است درخواستی را تکمیل و امضا می‌کند. هدف از این درخواست ثبت داده‌های ضروری موردنیاز برای تأیید واجد شرایط بودن بیمار جهت دریافت کمک مالی است.
 2. ممکن است از منابع داده خارجی برای ارائه اطلاعات در مورد بیمار یا توانایی ضامن بیمار برای پرداخت هزینه‌ها استفاده شود (از قبیل امتیاز اعتباری).
 3. بیماران باید بدهی پرداخت‌نشده در حساب یا خدمات برنامه‌ریزی‌شده با UVACH داشته باشند تا بتوانند درخواست کمک مالی کنند. تعیین واجد شرایط بودن ممکن است در هر زمانی از دوره درآمد انجام شود.
 4. بیمارانی که از مشارکت و همکاری با تأمین‌کنندگان خدمات ارزیابی صلاحیت پزشکی ما خودداری می‌کنند، واجد شرایط دریافت کمک مالی تحت این سیاست نیستند.
 5. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی، از طریق پست به متقاضی کمک مالی اطلاع داده می‌شود. در نامه به متقاضی توصیه می‌شود که اطلاعات را ظرف 30 روز کاری پس از دریافت نامه تحویل دهد. اگر اطلاعات درخواستی ظرف 30 روز کاری دریافت نشود، هیچ فعالیت دیگری راجع‌به درخواست متقاضی برای دریافت کمک مالی انجام نخواهد شد.
 6. به درخواست کمک مالی باید به‌سرعت رسیدگی شود و UVACH باید تلاش‌های منطقی را انجام دهد تا طی 14 روز پس از دریافت تمام اطلاعات درخواست‌شده مورد نیاز برای تکمیل درخواست، بیمار را از تأیید یا رد درخواستش مطلع سازد.

تأیید درآمد، دارایی‌ها و منابع:

از اسناد زیر ممکن است برای تأیید درآمد خانواده استفاده شود:

 1. اظهارنامه‌های مالیاتی تکمیل‌شده خانوار بیمار برای آخرین سال تقویمی.
  1. اگر بیمار خویش‌فرما باشد، نسخه‌ای از صورت‌وضعیت مالی کسب‌وکار او در سه‌ماهه اخیر به‌همراه اظهارنامه مالیاتی کسب‌وکار او در سال قبل و اظهارنامه مالیاتی فردی بیمار.
 2. سه فیش حقوقی اخیر یا اظهاریه از کارفرمایان.
 3. نسخه‌های به‌روز نامه مزایای «جبران خسارت کارگران» یا بیمه بیکاری که در آن رد شدن یا واجد شرایط بودن و مبلغ دریافت‌شده قید شده باشد.
 4. نسخه‌های به‌روز نامه تأمین اجتماعی (Social Security)، نامه اعلان ازکارافتادگی، یا صورت‌وضعیت بانکی کامل برای سپرده‌های مستقیم تأمین اجتماعی.
 5. صورت‌وضعیت به‌روز مستمری.
 6. نامه SNAP.
 7. سند صادره از دادگاه یا نامه از والدین غیرحضانتی که مبلغ دریافت‌شده حمایت از کودکان را نشان می‌دهد.
 8. قرارداد اجاره یا مستنداتی که درآمد ناخالص حاصل از اجاره را تأیید می‌کند.
 9. مستنداتی که ارزش هرگونه سهام، اوراق قرضه، گواهی‌های سپرده، حساب‌های پس‌انداز سلامت (HSA) یا هرگونه دارایی دیگری که بیمار می‌تواند داشته باشد در آن قید شده است.
 10. کپی کاملی از هر حساب جاری، پس‌انداز یا حساب بازار پول.

سایر منابع درآمد یا دارایی، از جمله منابع حاصل از حساب‌های پس انداز، جاری و بازنشستگی و همچنین گواهی‌های سپرده (CDها) مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. قبل از اعطای هرگونه کمک مالی، حساب‌های پس‌انداز سلامت (HSA) ارزیابی می‌شوند و لازم است هر پولی که در دسترس است برای هزینه‌های مراقبت‌های سلامت خرج شود. نسخه‌ای از صورت‌حساب بانکی همه اعضای خانوار درخواست خواهد شد. اگر متقاضی این مستندات را ارائه نکرده باشد، UVACH نامه‌ای برای درخواست اطلاعات اضافی به متقاضی ارسال خواهد کرد. اگر همچنان مستندات ارائه نشود، از ارائه کمک مالی خودداری خواهد شد.

اگرچه برای بررسی «برنامه کمک مالی بیمار»، مدرک درآمد درخواست می‌شود، ممکن است در برخی از مقررات «بیمارستان با سهم نامتناسب سیستم محلی» ارائه مدرک درآمد الزامی باشد. برای اطمینان از انطباق با برنامه‌های
«بیمارستان با سهم نامتناسب سیستم محلی»، چنین مقرراتی به‌صورت موردی اعمال می‌شود.

ارتباطات برنامه کمک مالی

UVACH تلاش‌های معقولی انجام خواهد داد تا اطمینان حاصل کند که اطلاعات مربوط به برنامه ما و در دسترس بودن آن به‌طور شفاف و واضح به اطلاع عموم می‌رسد و به‌طور گسترده در دسترس عموم قرار می‌گیرد. اشخاص می‌توانند نسخه‌ای از «فرم درخواست کمک مالی» و «سیاست» ما را در https://uvahealth.com/sites/default/files/2023-02/uvahealth-nova-financial-aid-policy-2023.pdf دریافت کنند. UVA Community Health همچنین نشانی وب‌سایت را در اختیار هر کسی که آن را بخواهد قرار خواهد داد. افراد همچنین می‌توانند در تکمیل «فرم درخواست کمک مالی» از هر یک از مناطق ثبت‌نام، مشاوران مالی یا دفاتر صندوق‌داری ما کمک بگیرند. مشاوران مالی یا دفاتر صندوق‌داری در محدوده‌های ثبت‌نام بیماران قرار دارند. افراد می‌توانند به هر یک از میزهای اطلاعات ما واقع در هر بیمارستان مراجعه کنند تا برای یافتن مشاوران مالی یا دفاتر صندوق‌داری کمک بخواهند. افراد می‌توانند نسخه رایگانی از «فرم درخواست کمک مالی» و «سیاست» ما را از طریق تماس با بخش خدمات مشتریان CPMC ما به شماره ‎540-829-4320 یا ‎540-829-4330 (محلی) دریافت کنند. می‌توانید از طریق شماره ‎703-369-8020‏ (PWMC) یا ‎571-284-1517‏ (HAMC) با بخش خدمات مشتریان PWMC و HAMC تماس بگیرید.